O nás

Naše advokátní kancelář působí v České republice na trhu právních služeb již od roku 1997 (dříve jako TOMSA & SPOL.) a specializuje se především na odborné poradenství v oblasti práva nemovitostí, zahrnující všechny fáze developmentu, včetně akvizic, financování, výstavby, pronájmu, správy až po případný odprodej finálnímu investorovi.

Poskytujeme právní služby v mezinárodním standardu s vysokou přidanou hodnotou a máme flexibilní, kreativní a obchodně orientovaný přístup k řešení právních záležitostí našich klientů. Klientům nabízíme vysoké pracovní nasazení a důsledné prosazování jejich legitimních zájmů, nicméně vždy s cílem nacházet a navrhovat přijatelné komerční řešení.

Naší prioritou je etablování dlouhodobé spolupráce s našimi klienty, založené na vzájemné důvěře a respektu. Ke každému klientovi proto přistupujeme s individuální péčí a nabízíme řešení šité na míru pro každý konkrétní případ.

Náš tým zahrnuje odborníky s dlouholetými zkušenostmi, kteří jsou připraveni a schopni poskytovat našim klientům komplexní právní pomoc a podporu ve všech oblastech jejich podnikání, a to v českém, slovenském a anglickém jazyce. Od založení naší kanceláře jsme se podíleli na mnoha nemovitostních projektech zahrnujících prémiová obchodní centra, logistické areály a kancelářské objekty. Společně s expanzí našich klientů expandovala i naše kancelář a od roku 2000 poskytujeme pro naše klienty i služby na trhu Slovenské republiky.


Náš tým - advokáti

portret

JUDr. Robert Zugar

Advokát

Robert Zugar je advokátem zapsaným u České advokátní komory od roku 2000. Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a po dalším studiu v zahraničí získal první zkušenosti v oblasti poskytování právní praxe během působení v mezinárodní právní kanceláři, kde spolupracoval se zahraničními partnery a jejich klienty při etablování se na tehdy rozvíjejícím se trhu v České republice. Prostředí mezinárodní kanceláře opustil v roce 1998, aby se připojil ke kanceláři TOMSA & SPOL., v níž se posléze stal jejím partnerem a dále se podílel na rozvoji této právní kanceláře butikového typu zaměřující se na klienty vyžadující nejen právní poradenství, ale i přesah do oblasti obchodu a financí. Specializuje se zejména na právní poradenství v oblasti developmentu a financování nemovitostí a nemovitostních transakcí a zastupuje jak mezinárodní institucionální klienty, tak lokální investory požadující detailní znalost právního prostředí v České republice. Součástí poskytovaných služeb je i zastupování klientů v soudních a rozhodčích řízeních. Je zapsán rovněž jako usazený evropský advokát ve Slovenské republice. Poskytuje služby v českém, slovenském a anglickém jazyce.

portret

Mgr. Petr Fryc

Advokát

Petr Fryc je advokátem zapsaným u České advokátní komory od roku 2006, avšak na trhu právních služeb v České republice působí již od roku 2001. Svoji první praxi získal hned po absolvování Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v týmu advokátní kanceláře TOMSA & SPOL., kde na různých pozicích působil v podstatě celou svoji kariéru a řadu svých klientů loajálně provází již od jejich vstupu na český trh. Specializuje se zejména na oblast právního poradenství při pronájmu, developmentu a správě obchodních center a logistických areálů a během své kariéry se podílel na rozvoji několika nejvýznamnějších projektů v této oblasti v České republice. Klienty je oceňována jeho dlouhodobá znalost nemovitostního trhu a dlouholeté zkušenosti ve všech jeho oblastech. Poskytuje právní poradenství rovněž v oblasti ochranných známek a práva nekalé soutěže. Komplexní praxe zahrnuje rovněž zastupování klientů v soudních a rozhodčích řízeních a v řízeních insolvenčních. Poskytuje služby v českém, slovenském a anglickém jazyce.

portret

JUDr. Ľudovít Acsay

Advokát

Ľudovít Acsay vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde v roce 2007 získal magisterský titul a v roce 2010 pak titul JUDr. Má rozsáhlé pracovní zkušenosti ze státní sféry, kde na různých pozicích v Českém telekomunikačním úřadu a České poště působil více než osm let a podílel se mimo jiné na přípravě zákonů upravujících oblast elektronických komunikací a rovněž na metodickém vedení a školící činnosti v této oblasti. Od roku 2016 působí v týmu advokátní kanceláře TOMSA & SPOL., nejdříve jako advokátní koncipient a od roku 2020 jako advokát zapsaný u České advokátní komory. Specializuje se zejména na poradenství v oblasti práva obchodních společností, compliance a rovněž práva nemovitostí. Klienti oceňují, že díky své praxi ve státní sféře je velmi dobře seznámen s interními pravidly a postupy v rámci velkých korporací a je schopen tyto své zkušenosti předat klientům s přesahem do soukromé podnikatelské sféry. Poskytuje služby v českém a anglickém jazyce.

portret

Mgr. Samuel Koreň

Advokát

Samuel Koreň působí v týmu advokátní kanceláře TOMSA & SPOL. již od studií na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, které završil magisterským titulem v roce 2016. Specializuje se na právo nemovitostí a na insolvenční právo, zejména pak pro klienty působící na Slovensku. Během své praxe získal rozsáhlé zkušenosti v oblasti pronájmu a správy obchodních a logistických center jak v České republice, tak na Slovensku, a díky své orientaci na obou trzích je schopen poskytovat klientům komplexní právní a obchodní poradenství v této oblasti. Rovněž se zaměřuje na sporovou agendu a vymáhání pohledávek. Je advokátem zapsaným u České advokátní komory od roku 2020 a poskytuje služby ve slovenském, anglickém a českém jazyce.


Naše služby

Naše kancelář se specializuje převážně na právní poradenství v oblasti práva nemovitostí, a to ve všech jeho fázích. Díky našim dlouholetým zkušenostem jsme však připraveni poskytnout právní a obchodní poradenství ve většině oblastí komerčního práva, přičemž naše portfolio zahrnuje především následující oblasti:

 • Akvizice a development nemovitostí
 • Stavební právo
 • Územní plánování a stavební řízení
 • Pronájmy a správa komerčních projektů
 • M&A
 • Korporátní právo
 • Compliance
 • Litigace a soudní řízení
 • Správa a vymáhání pohledávek
 • Smluvní právo
 • Insolvence
 • Hospodářská soutěž
 • Ochrana duševního a průmyslového vlastnictví
 • Dědické řízení a svěřenské fondy

Kontakt

Laubova 8, 130 00 Praha 3 - Vinohrady +420 222 714 041 info@tspartners.eu

T&S PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 360343, IČO: 140 86 395.

mapa